PV Off-Grid
(Bağımsız)
Enerji Üretimi

(Stand Alone / Island System)
 

Atmosferden gelen güneş ışınlarının solar modüller üzerine temas etmesi ile DC elektrik enerjisi üretilir. Üretilen enerji stabil şarj sağlayabilmek için otomatik şarj kontrollü solar regülatörler ile regüle edilir. Solar regülatörlerin regüle ettiği enerji, akü sistemi üzerinde depo edilir.

Depo edilen DC elektrik enerjisi otomatik kontrollü, yüksek demeraj güçlerine dayanıklı, tam sinüs sabit çıkış verebilen solar invertörler ile çevrilerek 230 Volt AC çıkış elde edilir. İnvertör çıkışından alınan enerji, kullanılmak istenen sistemin girişine bağlanır.

Kullanılması istenen alanın enerji ihtiyacı belirlenerek, kurulması gereken sistem ekipmanları tespit edilir. Depo edilecek enerji miktarı, günlük enerji ihtiyacının en az 3 katı olarak belirlenir. Güneş ışığının az olduğu, az enerji üretilen, çok yoğun bulutlu, yağışlı, karlı havalarda bile enerji kesintisi yaşamadan, stok enerjinizi sorunsuzca kullanabilirsiniz.

Elektrik üretimini gerçekleştiren solar modüllerin ön yüzleri güney yönüne bakacak şekilde yaz veya kış açı ayarına göre monte edilir. Sabah güneşin doğuşu ile başlayan enerji üretimi, akşam güneş tam batana kadar sürekli devam eder. 

Kullanılan solar regülatörler ile üretilen elektrik enerjisi, kontrollü olarak akü sistemine gönderilir. Solar regülatörler, akü sisteminiz tam dolu ise, üretilen enerjiyi akü sistemine göndermez. Tampon şarj kontrolü ile akü sisteminizin sağlıklı çalışmasını sağlar.

Depolanan enerji solar invertörler (çevirici) ile istenen güçte çevrilerek kullanılır. Yüksek demeraj gücüne sahip ve tam sinüs çıkış verebilen solar invertörler ile elektrik enerjisini kullandığınız elektronik cihazlarınız, ani güç tüketimi ile çalışmaya başlayan motorlu ekipmanlarınız, buzdolabınız ve televizyonunuz gibi elektronik tüm eşyalarınız zarar görmeden sorunsuzca çalışır.

 

1

  SOLAR MODÜL
Güneş ışınları, solar modüller tarafından elektrik enerjisine dönüştürülür.

2

  SOLAR REGÜLATÖR
Solar modüllerden alınan elektrik enerjisi sağlıklı stabil şarj sağlayabilmek için solar regülatörler tarafından kontrollü olarak akülere gönderilir.

3

  AKÜ
Solar regülatörlerden gelen şarj akımı akü grubunda depo edilir. Stok enerji sağlanır. Depo edilen stok enerji akülerden direk 12, 24 veya 48 Volt DC olarak direk kullanılabilir.

4

  SOLAR İNVERTÖR
Akülerden alınan DC elektrik enerjisi Solar İnvertörler ile 230 Volt, tam sinüs AC elektrik enerjisine çevrilir.

5

  ÇIKIŞ
İnvertörlerden çıkan AC 230 Volt enerji elektrik ihtiyacı olan her alanda kullanılır.