PV On-Grid
(Şebekeye Bağlı)
Enerji Üretimi

(Şebekeye Enerji Satışı)
 

Merkezi şebekeye bağlı elektrik üretim sistemi ile istenilen güçte elektrik enerjisi üretimini sağlamak mümkündür. Üretilmesi istenen enerji miktarı tespit edilir. Atmosferden gelen güneş ışınlarının solar modüller üzerine temas etmesi ile DC elektrik enerjisi üretilir. Üretilen enerji yüksek çevrim güçü olan, merkezi şebekeye bağlanabilen invertörler ile merkezi şehir şebeke sistemine bağlanır. Üretilen enerji doğrudan şebeke sistemine gönderilmiş olur.

Güneş enerjisi ile elektrik üretimi en kolay kurulabilen enerji üretim aracı olduğu gibi, en uzun ömürlü, hemen hemen hiç işletme maliyeti olmayan, pratik ve seyyar olması sebebi ile kullanım kolaylığı sunan enerji üretim şeklidir.

 

1

  SOLAR MODÜL
Güneş ışınları, solar modüller tarafından elektrik enerjisine dönüştürülür.

2

  ENTERKONNEKTE BESLEMELİ SOLAR İNVERTÖR
Solar modüllerde üretilen elektrik enerjisini şebeke değerlerine dönüştürerek, elektriği enterkonnekte sisteme gönderen yüksek teknolojik cihaz.

3

  ÜRETİM SAYACI
Üretilen enerjinin birim miktarı, üretim sayacı ile hesaplanarak kaydedilir.

4

  TÜKETİM BAĞLANTI NOKTASI
Direk tüketici ile enterkonnekte sistemin birbirine bağlandığı bölüm.

5

  ENTERKONNEKTE SİSTEM
Tüm şebeke elektrik altyapı bağlantısı.

6

  TÜKETİM SAYACI
Tüketilen enerjinin birim miktarı, tüketim sayacı ile hesaplanarak kaydedilir.

7

  TÜKETİCİ
Merkezi şebeke üzerinden ve Solar enerji ile üretilen elektriğin son kullanıcısı.